Stilstand i stedet for forandring på ældreområdet i Favrskov

Det konservative byrådsmedlem i Favrskovkommune Charlotte Green har store ambitioner på ældreområdet, hvor omsorgen til de ældre skal opjusteres og dokumentationen nedjusteres. Det kan dog være svært at implantere nye tiltag på et område, hvor der eftersigende mangler arbejdskraft, men Charlotte Green har også andre tiltag, som hun mener kan fremme omsorgen.

Plejehjem mærker mere dokumentation

Favrskov råder over 7 kommunale plejecentre, hvor distriktsleder for plejecentre i Favrskov vest, Lone Lange Staugaard, godt kan mærke, at der med tiden er kommet flere administrative opgaver, som kan fjerne fokus fra plejen og omsorgen.

”Lederne på centrene bruger mere tid på vagtplanlægning, hvilket hænger sammen med de rekrutteringsudfordringer, der er på ældreområdet generelt, og vi mærker også et stigende krav til den faglige dokumentation, som skal sikre kontinuitet og overgange i borgernes pleje- og behandling,” Lone Lange Staugaard

Selv om Lone Lange Staugaard er bevidst om, at flere i politikkere i kommunen ønsker at forbedre ældre området, føler hun ikke, at hun har mærket nogen særlig indsats fra kommunen. For manglen på omsorg er der stadig, men plejecentrene i Favrskov har faktisk ikke modtaget henvendelser fra utilfredse borgere.

”Jeg har ikke modtaget nogle utilfredse henvendelser, på at medarbejderne bruger mere tid på dokumentation end på samvær med de ældre, og det tror jeg heller ikke, at de enkelte plejecentre har. Men det er selvfølge ikke ensbetydende med, at det ikke er at finde.”  siger Lone Lange Staugaard.

Borgerne skal ikke forvente hastige forandringer

Charlotte Green har en løsning, hvor man skal team organisere arbejdsgangen. Måden hvorpå det skal ske, er at have faste plejeansatte, som kender de ældre, og dermed bedre kan vurdere, hvor meget tid den enkelte har behov for på dagen. I sin helhed betyder det, at der bliver forskel på, hvor meget tid den enkelte ældre får på dagen, men det er ifølge Charlotte Green ikke forskelsbehandling.

”Hvis du brænder for millimeter retfærdighed, så er det forskelsbehandling, men det brænder jeg ikke for. Jeg brænder for, at den enkelte ældre får den nødvendige tid”.

Men den løsning bliver nok ikke noget, som borgerne i Favrskov skal forvente at se i nærmeste fremtid. For den team organiseret løsning var der ikke flertal for i byrådet. Helt generelt så er der faktisk ikke sket særlig store forandringer på ældreområdet i Favrskov, men Charlotte Green fremhæver, at hun har været med til at undgå besparelser på området.

”Vi presser på det, som vi kan, men hvis de som sidder på flertallet ikke ønsker at ændre det, så kan vi ikke ændre det, så kan vi kun påpege det og tage små skridt mod en forbedring,” siger Charlotte Green.

Hør Charlotte Green fortælle, hvad hun selv mener, at hun har bidraget med på ældreområdet: